Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

Absolvent ovláda (pozná)

-     anatómiu a fyziológiu včely medonosnej vo vzťahu k zákonitostiam včelstva ako biologickej    jednotky
-     rozvoj a obsluhu včelstiev v priebehu celého včelárskeho roku,
-     zásady chovu včelích matiek,
-     choroby a škodcov včiel,
-     včelárske zariadenia a stavby,
-     metódy získavania, spracovania, skladovania, balenia a expedície včelích produktov.
-     zásady presunu včelstiev pre opeľovaciu činnosť v nadväznosti na biológiu rastlín.

 

 

Absolvent vie

-        obsluhovať včelstvo v priebehu celého včelárskeho roku,
-        viesť včelársku evidenciu súvisiacu s chovom, úžitkovosťou, rozmnožovaním a plemenárskou prácou,
-        odborné identifikovať choroby a škodcov včiel a prakticky ich liečiť,
-        prevádzať odchov včelích matiek cestou prirodzeného párenia,
-        odborne zaistiť presun včelstiev za účelom opeľovacích činností,
-        prevádzať údržbu a opravy včelárskych zariadení a stavieb.
 
 Absolventi po ukončení štúdia získajú výučný list a sú spôsobilí zaradiť sa do práce v chove včiel alebo pracovať samostatne ako živnostník (súkromne hospodáriaci roľník).